Varekunnskap

Kjøttkurs - dyreslag,  slakting, mørning, forskjellige biffer av storfe, gris og sau /lam.  Her vil du også lære om salting, mengdeberegning og kjernetemp. på steking av kjøtt

Klikk her -  storkjøkken kurs  -   Hvis du vil vite mer om kjøtt

Salting

Holdbarhet- mengde kjøttvarer

Kjernetemperatur